h

Dalibor Bančić

profesor kineziologije, MBS ekspert

Posvetivši se sportu od malih nogu spoznao je važnost tjelesne aktivnosti u svakodnevnom životu. Aktivni je sportaš, osvojio je nekoliko medalja u juniorskoj i seniorskoj karijeri. Svoja znanja i iskustva, koja je stekao radeći u dijagnostičkom centru na Kineziološkom fakultetu, odlučio je sažeti u diplomskom radu na temu “Dijagnostika u sportskoj rekreaciji”.

Praktično i teorijsko usavršavanje za MBS eksperta završio  je 2012. čime je postao dio uspješnog tima.