h

Fabijan Miškulin

mag. kineziologije, MBS expert

Košarka i borilačke vještinje njegova su bila ljubav. Tijekom studija svoju pažnju je usmjerio na kondicijsku pripremu sportaša uz rad u biomehaničkom laboratoriju i laboratoriju za sportske igre.

Nakon diplome daljnje usavšavanje nastavlja u MBS centru. Započinje i svoj rad na Kineziološkom fakultetu kroz funkcionalnu dijagnostiku i korekciju pravilnog pokreta.

Njegovo znanje, ljubav i strast satkani su u svakom MBS treningu.