h

Inja Kaleb

profesorica kineziologije, MBS i Schroth terapeut

Dugogodišnjim radom na Kineziološkom fakultetu stečena znanja na kolegijima kineziološke fiziologije i antropologije obilato koristi u radu s klijentima. Godine 2010. završila je školovanje za instruktora Power Platea u Londonu. Na svojim satovima traži potpunu usmjerenost na rad, koncentriranost na pravilan položaj tijela i svjesnost fiziološkog djelovanja svake vježbe. Inja je uspješno diplomirala 2012 godine na Kineziološkom fakultetu te završila 2 razine interne MBS edukacije.

2015. godine odlazi na usavršavanje u Njemačku te stječe diplomu za Schroth terapeuta. Godinu nakon toga svoje znanje upotpunjuje sa DNS metodom.