h

Marita Ukić

magistra kineziologije, MBS ekspert

Kroz studij je ponosno nosila titulu najbolje studentice Kineziološkog fakulteta. Aktivno se bavila baletom 15-godina te je bila član profesionalnog plesnog ansambla Kelkope (Zagreb). Tijekom studija radila je u uredu za međunarodnu suradnju pri Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (organizacija međunarodnih konferencija, komunikacija sa stranim gostima fakulteta, pomoć pri upisu i studiju stranih studenata. predstavljanje fakulteta.

Znanja stečena na fakultetu i kroz MBS edukaciju danas joj omogućuju da svoje klijente sigurno i opušteno vodi prema njihovim ciljevima.