Nova traka za trčanje – Curved Treadmill


Curved treadmill daje vam malo više opcija nego obični treadmill. Namjeravamo ih koristiti sve, ovisno o potrebama naših klijenata (snage, kondicioniranja, rehabilitacije itd …)

curved treadmill