Individualni programi

Individualno vježbanje započinje intervjuom. Dokumentira se zdravstvena povijest klijenta. Na temelju rezultata procjene posture i MBS baterije testova za procjenu funkcionalne snage i pokreta dobivaju se precizni parametri inicijalnog stanja klijenta. U skladu s MBS filozofijom individualni programi su stupnjevito strukturirani prema tempu napredovanja klijenta. Prva faza sadrži precizno oblikovan korektivno terapeutski program. Drugu fazu programa karakterizira funkcionalni trening.

Individualni programi „performance“ predstavljaju treću fazu. Četvrta je prijelazna faza, a to je program po vašem izboru uz našu asistenciju.

Pozitivne promjene su vidljive već nakon prvog treninga MBS-a. Ukoliko želite stvarne i dugoročne rezultate naša preporuka je da trenirate 5-6 puta tjedno, kombinirajući individualne, grupne MBS treninge i rekreacijske sadržaje izvan Centra.

MBS individualni program